nersti

nersti
1 ner̃sti, ner̃čia (-čia), ner̃tė tr. lenkti, leisti žemyn, muistyti (galvą): Kumelys ner̃čia galvą Sl. Tuoj matai, kad gyvulys pyksta: galvą tik ner̃sčia, ner̃sčia Jnšk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • nersti — 2 nersti, nerčia, nertė intr. nertėti, niršti: Tegul sviets kaip nori nerčia, tegul graso pekla smerčio, – nepadrebėsiu KN208 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • neršti — 2 ner̃šti, ia, ė 1. tr. rausti, knaisioti: Kandys ner̃šia mėsą pagal kaulų J. Ką tu čia neršì tą košę! Kad nori valgyt, tai valgyk nuo galo, gražiai Skr. Iš to tinklo ner̃šiam – radom žuvikių Grd. 2. intr. Vdžg ieškoti verčiant, naršant po kitus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • neršti — ner̃šti vksm. Įši̇̀lusiuose vandenysè ner̃šia kúojos, raũdės, aũkšlės, šapalai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • neršti — 1 ner̃šti, ia ( ta, ti), ė intr. K, Dkš, Brž, Krkl, Skr leisti ikrus, nerštus (ppr. apie žuvis, varles): Ledus metant lydeka ner̃šta J. Jau vakar čia varlės ner̃šė Ds. Spalio mėnesio pabaigo[je], lapkristė[je] anie (sykai) ner̃šta Plt. Kap žuvys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • neršti — 3 ner̃šti, čia ( ia), tė ( ė) intr. patylomis pykti, niršti: Jis ant manęs jau nuo pernai ner̃ščia, tik užkabint vengia Sml. Jautis, žiūrėk, ner̃ščia – saugokis, kad neįdurtų Sml. | refl.: Jinai ner̃štės ant jo už bitis pavogtas J. Pro šalį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išneršti — 1 išner̃šti, ia, ìšneršė 1. intr. baigti neršti: Jau ìšneršė žuvis, jau negardi J. Katrą žuvį pagauni, to išner̃šus Ds. | refl.: Išsiner̃šusi lydeka gaudo žuvikes ir ryja anas J. 2. tr. išleisti (ikrus): Žuvų išneršti ikreliai rš. Kuojos noriai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • neršėti — neršėti, ner̃ši (ner̃šia, ner̃šti, ėja), ėjo KII3, Brs; R241 žr. 1 neršti: Lynai pradeda neršėti rugiams žydant Štk. Rugiams žydint žuvys: lynai, ešeriai ner̃šia J. Ant Ventės rago karšės neršėjo KlvD212. ^ Kai žuvys neršti, žvejui pirštai peršti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perneršti — 1 perneršti intr. Ds baigti neršti. neršti; įsineršti; išneršti; perneršti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsineršti — 1 įsiner̃šti, ia, įsìneršė imti smarkiai neršti, leisti ikrus: Kai žuvys įsiner̃šti, tai nieko nežiūri – gali rankom gaudyt Ss. neršti; įsineršti; išneršti; perneršti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Fischmigration — žuvų migracija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žuvų plaukimas į kitas vietas neršti, maitintis, žiemoti. Dauguma migruojančių žuvų gyvena jūrose, o neršti plaukia į upes, seklumas, arčiau krantų. atitikmenys: angl. fish… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”